SKOLIL KOMPOZIT
Group Gazechim Company
 

 

Potravinářský silikon

Silikon MM730 a MM 740acc silicon

Adičně vytvrzující formovací pryž pro použití v potravinářství

MM740FG a MM730 je tekutý, dvousložkový adičně vytvrzující silikonový elastomer. Po smíchání složek A a B ve správném poměru dojde při teplotách okolního vzduchu k vytvrzení během 24 hodin. Rychlost vytvrzení může být urychlena teplem. Vytvrzená pryž vykazuje vynikající fyzické i elektrické vlastnosti.

Příklad využití: 

  • výroba forem (pečení)
  • výroba formiček pro odlévání čokoládových figurek,marcipánu a pod.
  • výroba forem pro  potravinářské dekorace

V případě schválení pro použití v potravinářství, jsou všechny složky přítomné v plně vytvrzeném produktu uvedeny v CFR 21, 175,300, "pryskyřicové a polymerické laky" a CFR 21, 177,2600, "pryžové výrobky určené k opakovanému použití".
Plně vytvrzená pryž splňuje požadavky CFR21, 175,300 a 177.2600, dílčích odstavcích (e) a (f) pro aplikace zahrnující i vodní a mastné potraviny.

Vytisknout